Gasilska zveza Maribor

Zahvale

ZAHVALA VSEM, KI SO SNOVALI IN OMOGOČILI KRONOLOŠKI PREGLED GASILSKE ORGANIZIRANOSTI V MARIBORU OD LETA 1945 DO LETA 1985 IN TISTIM, KI SO TO OPRAVILI OB 50-LETNICI GASILSKE ZVEZE MARIBOR V LETU 1999

Prvi del od leta 1945 do leta 1985 so opravili tovariši Adolf Jagrovič, Štefan Lukas, Tone Benedičič, Anton Robinščak, Ferdo Golob, Ivan Kek in drugi. To je bilo zahtevno in odgovorno delo, saj je bilo potrebno zbrati in urediti veliko podatkov. To skupino je vodil Adolf Jagrovič. Kot aktivni udeleženec povojne graditve gasilske organizacije v Mariboru je na osnovi svojih spominov in spominov gasilcev veteranov ter iz številnih dokumentov oblikoval vsebinsko zasnovo štiridesetletnega razvoja gasilstva na mariborskem območju.Adolf Jagrovič je bil kot predsednik komisije za zgodovino gasilstva pri Gasilski zvezi Maribor izjemno zaslužen za avtentičnost podatkov o organizaciji gasilstva v Mariboru in za ohranitev pomembnega deleža zgodovine gasilstva v Sloveniji.

Poveljstvo GZ Maribor
Poveljstvo GZ Maribor

Pregled razvoja Gasilske zveze Maribor od leta 1985 do leta 1998 so pripravili Franc Fras, Maks Lešnik, Jože Žohar, Miran Predikaka, Anton Ekart in Oskar Neuvirt, ki je pripravil slikovni material.

Ob proslavi 50-letnice smo razvili prapor Gasilske zveze. Da smo lahko to izvedli, je bilo potrebno pridobiti pokrovitelja, sopokrovitelje in darovalce spominskih trakov. To delo je prevzel Ivo Sisinger, član PGD Maribor-Studenci - sekretar Odbora požarnega sklada RS in je to delo tudi več kot uspešno opravil in s tem omogočil, da smo imeli za izvedbo proslave finančno pokritje. Za njegov trud mu izrekamo iskreno priznanje in zahvalo.

Posebna zahvala gasilske organizacije v Mariboru je namenjena pokrovitelju proslave in darovalcu prapora županu mestne občine Maribor gospodu Borisu Soviču, kakor tudi vsem županom občin katerih prostovoljna društva združuje Gasilska zveza Maribor to so:

Vsi so s svojim razumevanjem in odgovornostjo doprinesli delež za uspešen razvoj in delo javne gasilske službe v svojih občinah.

Zahvala tudi vsem darovalcem spominskih trakov za prapor in vsem, ki so nas s predstavitvijo svojih dejavnosti v tem almanahu finančno podprli in s tem omogočili izdajo tega kronološkega pregleda razvoja gasilstva na območju Maribora od leta 1945 do leta 1998.

GZ Maribor

Twitter

mapol bohm mibra Svet strojev rosenbauer.si marprom.si a-mb delavska hranilnica mb vodovod webo triglav