Gasilska zveza Maribor

Operativa

Usposabljanje za varno delo na strehi

V skladu s sklepom poveljstva smo uspešno zaključili prvo usposabljanje na temo varno delo na strehah, prekrivanje in izdelava presekov. Tečaja so se udeležili po dva gasilca iz društev 3. sektorja JGS Maribor (PGD Razvanje, PGD Radvanje in PGD Pekre) ter PGD Maribor Studenci in PGD Maribor Mesto. Tečaj je potekal na poligonu v Dogošah, kjer imamo na razpolago objekt za tovrstna usposabljanje. Na začetku so tečajniki spoznali bistvene zahteve s področja vrvne tehnike, osebno varovalno opremo, osnovne vozle ter osnovne manevre za izvajanje varnega dela na strehah. Skupaj smo pregledali vso razpoložljivo opremo, katero imamo po društvih in smo jo tudi uporabljali skozi celotno usposabljanje. Vaje so bile zastavljene zelo realistično, saj se poskušamo približat situacijam, ki se nam najpogosteje pojavljajo na terenu in so se pokazale, da nam povzročajo največ težav pri naših intervencijah (varovanje in napredovanje na strmih strehah, prekrivanje in sanacija ob neurjih, izdelava presekov z uporabo različnih rezalnih orodij…). Na koncu smo opravili zaključno vajo, kjer smo zajeli vse manevre, ki smo jih ponovili skozi celoten tečaj in prišli do zaključka, da so takšna usposabljanja zelo dobrodošla in potrebna, saj se število tovrstnih posredovanj zelo povečuje.

Tadej Pišek


Vaji v PGO Hoče-Slivnica

V mesecu maju 2018 smo imeli kar dve aktivnosti v organizaciji občinskega gasilskega poveljstva Hoče-Slivnica. Na nenapovedani vaji smo prikazali notranji napad. Z nami je bil tudi poveljnik GZ Maribor tov. Samo Robič. Dan kasneje pa smo nadaljevali z vajo GNP (gašenje notranjih požarov). Vsa tri društva Bohova, Hoče in Hotinja vas so pod vodstvom treh inštruktorjev izvajali gašenje kletnega požara in požara kopalnice v pritličju. Dobro pripravljena in organizirana vaja.

Boštjan FRANGEŽ
poveljnik OGP


Predavanje o stikih z javnostjo in objavljanjem prispevkov na internetu
in socialnih omrežjih v GPO Hoče-Slivnica

Mesece pred toplimi dnevi izkoristimo v GPO Hoče-Slivnica za predavanja. Tokrat je bilo še posebej zanimivo. Predstavnik policije g.Šadl nam je predaval o stikih z javnostjo in objavljanjem prispevkov na internetu in socialnih omrežjih. Izredno poučna zadeva.
Ogledali smo si tudi zanimive filme in fotografije. Vsa tri društva PGD Bohova, PGD Hoče in PGD Hotinja vas smo tako dobili nov pogled na družabna omrežja. Posebej problematične znajo biti objavljene fotografije še pred zaključki intervencij oz. pred končanjem policijskih preiskav.

Poveljnik GPO Hoče-Slivnica Boštjan Frangež


OPERATIVNE VAJE NA STARE ZAPORE - GPO HOČE-SLIVNICA

GPO Hoče-Slivnica je v skladu z letnim načrtom izobraževanja pod mentorstvom treh inštruktorjev pripravila operativne vaje na stare zapore v Mariboru. Vaje so bile še posebej naporne , ker smo jih oddelali z velikim tempom. Vsa tri društva PGD Bohova, PGD Hoče in PGD Hotinja vas smo na treh delovnih točkah obnavljala znanje, zaključna vaja z kletnim požarom pa je bila pika na i. Nekateri mladi gasilci so bili namreč prvič v stiku z vročino.

Poveljnik GPO: Boštjan FRANGEŽ


VAJA EVAKUACIJE - GPO HOČE-SLIVNICA

Ob mesecu varstva pred požari smo kot vsako leto pomagali pri vaji evakuacije v OŠ v Hočah. V podružnici v Reki in v Hočah smo hkrati izvedli gasilsko vajo. Otroci in zaposleni so se v 3,5min zbrali na zbirnem mestu za evakuacijo. Takšne vaje so namenjene predvsem zaposlenim in otrokom, da poznajo za primer nesreče varne izhode.

Poveljnik GPO: Boštjan FRANGEŽ


Vaja na ladijski kontejner

V okviru občinskega poveljstva občine Hoče-Slivnica smo imeli prvo vajo na ladijski kontejner, ki je predelan za potrebe gasilskih vaj. ''Spoznavni dan kontejnerja'' je minil v odličnih občutkih. Tako smo pridobili odličen poligon za razne vaje, kot so vadba curkov, prehod na streho, hoja po lestvah, gibanje v zaprtih prostorih, odpiranje oken in vrat, prezračevanje, ….

Poveljnik OGP: Boštjan FRANGEŽ


Vaja ob 18. občinskem prazniku občine Rače-Fram

Ob praznovanju 18. občinskega praznika občine Rače-Fram smo se vključili tudi gasilci naše občine.
GPO je organiziralo vajo v Šestdobah nad Rančami, kjer smo pokazali opremo s katero razpolagamo in tudi njeno praktično uporabo. Prikazali smo uporabo opreme gozdnega požara, pri posredovanju notranjega požara preko raztegljive lestve z uporabo IDA, reševanje ponesrečenca izpod vozila z dvigom z zračnimi blazinami in nato oživljanje z AED. Na koncu še požar osebnega vozila in njegovo gašenje. Na vaji je skupno sodelovalo 75 gasilcev z štirimi vozili GVC 16/25, eno vozilo GVGP-2, trije traktorji s cisternami za prevoz gnojevke, eno povelniško vozilo, štiri vozila GVM-1, pri čemer je PGD Podova uporabila motorno brizgalno.

GPO Rače - Fram
poveljnik Jaka Krajnc


Nenapovedana vaja OGP Hoče-Slivnica

Sredi aprila 2017 smo imeli nenapovedano vajo v organizaciji občinskega poveljstva. Po dogovoru imamo že tretje leto zapored to vajo v aprilu, ker je oktober preveč ”natrpan”. Tokrat so društva izvozila na ”požar” Rankovičeve vile na Pohorski dvor. Preko trodelne gasilske lestve in z dvema napadalcema smo vstopili v drugo nadstropje (PGD Bohova). PGD Hoče in Hotinja vas pa sta izvedli notranje napade preko stopnišč v drugo nadstropje. Izvedli smo napajanje vozil in zavarovali kraj dogodka. Vajo je spremljal in ocenjeval poveljnik GZ Maribor tov.Samo Robič.

Poveljnik OGP: Boštjan FRANGEŽ


Ogled kotlovnice na lesno biomaso v GPO Hoče-Slivnica

V okviru gasilskega poveljstva občine Hoče-Slivnica smo vsa tri društva spoznala delovanje kotlovnice na lesno biomaso pred OŠ v Slivnici. Predvsem nas je zanimalo, kje so nevarnosti s stališča požarne nevarnosti.

Boštjan FRANGEŽ


Operativna vaja PGD Bohova, Hoče in Hotinja vas

V okviru usposabljanj gasilskega poveljstva občine Hoče-Slivnica smo PGD Bohova, Hoče in Hotinja vas imele operativne vaje v objektu GZ MB v starih zaporih pri Europarku. Pod budnim očesom inštruktorjev smo obnovili notranje napade in postavljanje lestve. Pika na i je bila zaključna vaja. V popolnoma zadimljenih prostorih smo iskali požarišče. Pomagala nam je tudi nova termo kamera, ki bo krožila med društvi.

Boštjan Frangež


Vaje Sektorja 2 JGS Maribor v mesecu požarne varnosti


Posvet strojnikov v Pekrah


Europark in vaja železnica 2016


VAJE GPO HOČE-SLIVNICA Z NEKOLIKO "POZABLJENIMI" ČRPALKAMI

Pred poletnimi dopusti smo še v okviru poveljstva občine Hoče-Slivnica opravili zadnje vaje z nekoliko ''pozabljenimi'' črpalkami. Veriga treh motornih brizgaln je zajemala vodo iz potoka v Pivoli in potiskala vodo do Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Višinska razlika je bila okrog 55 m, dolžina cevovoda pa 450 m.

Boštjan FRANGEŽ


Dve gasilski vaji in vaja evakuacije na vrtec Hoče in Rogoza v GPO Hoče-Slivnica

Konec maja smo v GPO Hoče-Slivnica imeli dve gasilski vaji ob sočasni vaji evakuacije na vrtec Hoče in Rogoza.

Domači društvi PGD Bohova in PGD Hoče sta izvedli prikazno gasilsko vajo, zaposleni in otroci pa so se zbrali na dvorišču. Otroci se niso oblačili in obuvali, tako da je evakuacija bila zelo hitra.

Sledil je ogled vozil in odgovori na tisoč otroških vprašanj…

Boštjan FRANGEŽ, poveljnik OGPNenapovedana vaja GPO Hoče-Slivnica

Konec aprila smo imeli v občini Hoče-Slivnica nenapovedano vajo v organizaciji občinskega poveljstva. Prisoten je bil tudi poveljnik GZ Maribor tov. Samo Robič. Vaja je potekala na objekt krajevne skupnosti v Rogozi.

Izvedli smo osnovne operativne postopke: gašenje kletnega požara, dostop preko stopnišča v nadstropje in gašenje ostrešja preko lestve.

Boštjan FRANGEŽ, poveljnik OGPTečaj za vodjo enote

GZ Maribor

Nenapovedana vaja GPO Hoče - Slivnica

nenapovedana-vaja-2016

Konec aprila smo imeli v občini Hoče-Slivnica nenapovedano vajo v organizaciji občinskega poveljstva

Preberi več...

POSVET O NEVARNIH SNOVEH V GPO HOČE-SLIVNICA

Po januarskem posvetu smo v GPO Hoče-Slivnica organizirali še posvet o nevarnih snoveh..

Preberi več...

POSVET O GASILSKI TAKTIKI V GPO HOČE-SLIVNICA

Zimski meseci so rezervirani za posvete...

Preberi več...

DAN POŽARNE VARNOSTI V EUROPARKU - PREDSTAVITEV GASILCEV

STROJNIŠKI POSVET GZ MARIBOR 2015 - 05.09.2015

Analiza požara gospodarskega objekta - Bohova 30 - 10.7.2015

2015-07-10-analiza-pozara-bohova

Pripravila: Sandi Šeligo, vodja intervencije Boštjan Frangež, poveljnik GPO Hoče- Slivnica

Preberi več...

Vrvna tehnika v GPO Hoče-Slivnica

Konec marca smo v skladu z programom dela GPO Hoče-Slivnica (enkrat mesečno) organizirali vajo vrvne tehnike.

Preberi več...

Ocenjevalni pravilnik GZMB - 2015

2015-ocenjevalni-pravilnik-gzmb

Ocenjevanje prostovoljnih ter prostovoljnih industrijskih gasilskih društev, na osnovi pripravljenega ocenjevalnega pravilnika, je namenjeno ohranjanju oz. dvigu kakovosti izvajanja gasilske dejavnosti.

Za izvedbo ocenjevanja je pristojna komisija za ocenjevanje GZ Maribor.

OPOMBA: Zadnja sprememba april 2015

Preberi več...

Dan požarne varnosti v Europarku - 25. oktober 2014

112

Mesec oktober je mesec požarne varnosti. Aktivnosti, ki jih gasilci ob tej priložnosti izvajamo so namenjene ozaveščanju širše javnosti glede požarne varnosti in ne le gasilcem. V Gasilski zvezi Maribor smo se letos odločili organizirati ''Dan požarne varnosti v Europarku''. Dogodek, namenjen širši javnosti, smo izvedli v soboto, 25. oktobra, v nakupovalnem središču EUROPARK, v centru Maribora.

Preberi več...

Mesec požarne varnosti - oktober 2013

112

Mesec oktober je mesec požarne varnosti in osrednja letošnja tema je bila: ''ZAČETNI POŽAR LAHKO POGASITE SAMI''.

Preberi več...

Vaja v podjetju Henkel d.o.o.

112

V petek 18. oktobra 2013 ob 16. uri je bila v skupni organizaciji podjetja Henkel Slovenija d.o.o., Javne gasilske službe MO Maribor in Gasilske zveze Maribor izvedena večja gasilska vaja v podjetju Henkel Slovenija d.o.o. (Industrijska ul. 23, Maribor). Vaja se je izvedla v sklopu aktivnosti, ki jih gasilci pripravljamo v mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti.

Predpostavka za izvedbo vaje je predvidevala, de je na območju podjetja prišlo do večjega razlitja nevarne snovi in sicer lahko vnetljive tekočine. Zaradi neposredne nevarnosti za zaposlene je bila v  podjetju izvedena evakuacija zaposlenih. Gasilska enota Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Henkel Slovenija je takoj pričela z ukrepi za odpravo posledic nesreče. V pomoč so jim priskočili gasilci prostovoljnih gasilskih društev I. sektorja Javne gasilske službe MO Maribor ter poklicni gasilci JZZPR Maribor. Ukrepali so tudi reševalci NMP.Vajo je vodil poveljnik poklicne enote Henkel Robert Širec.

Preberi več...

Vaja III. sektorja JGS MO Maribor

112

V soboto, 19. oktobra 2013 ob 9.15 je bila organizirana večja gasilsko-reševalna vaja na Dom Danice Vogrinec-enota Tabor, na Veselovi ulici. Na njej so sodelovala gasilska društva III. sektorja (PGD Pekre, PGD Radvanje, PGD Razvanje),  poklicni gasilci Maribora, prijateljsko društvo iz PGD Sovjaka ter reševalci NMP Maribor.

Vaja je bila zelo dobro organizirana in prav tako tudi izpeljana. Namen vaje je bil preveriti usposobljenost enot pri reševanju starejših oseb preko avtolestev, iskanje pogrešanih starejših oseb v objektu in njihov transport na varno. Tokratna vaja je bila odličen pokazatelj, da gasilci smo  usposobljeni za tovrstne primere, je pa res, da nam pomanjkljivosti pri gradnji doma in nekatere arhitekturne ovire onemogočajo hiter dostop in nemoteno reševanje ljudi. Poskrbljeno je bilo tudi za komentiranje intervencije preko sistema ozvočenja, kjer je Samo Robič za boljšo informiranost ves čas navzočim gledalcev govoril kako poteka intervencija, kaj se dogaja, ipd. 

Preberi več...

Vaja OGP Hoče -Slivnica

GZ Maribor

V popoldanskih urah  27.3.2014 je v okviru OGP Hoče-Slivnica  potekala gasilska vaja vseh treh društev PGD Bohova, PGD Hoče in PGD Hotinja vas. Vaja je temeljila na tematiki, ki je zadnja leta nekoliko pozabljena in sicer delo z motornimi brizgalnami ter polaganje cevovodov.

Lokacija vaje je bila na območju dveh podjetjih in sicer v Impregnaciji in v  tiskarni Leykam. Podjetje Impregnacija ima namreč že od svoje ustanovitve več vodnih zajetij,  ki so služila kot požarna voda. Vsa tri PGD so  odvzemala vodo iz  200 m3 zajetja. Po položitvi  več kot 250 m B in C tlačnega cevovoda se je gasil del hale v tiskarni Leykam. Namen vaje je bil preveriti usposobljenost za ''klasiko'' ter ispravnost črpalk in cevi.

Preberi več...

Gasilska vaja in vaja evakuacije na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede

GZ Maribor

Sredi junija, 11.6.2014, smo v okviru OGP Hoče-Slivnica izvedli gasilsko vajo in vajo evakuacije na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli. Sodelovala so vsa tri društva: PGD Bohova, Hoče in Hotinja vas.

Preberi več...

Twitter

mapol bohm mibra Svet strojev rosenbauer.si marprom.si a-mb delavska hranilnica mb vodovod webo triglav